Get Adobe Flash player

Kanklininkių ansamblis „Ašarėlė"

Kanklininkių ansamblis „Ašarėlė“ įkurtas 1994 m., jam vadovauja mokytoja ekspertė Rima Mureikienė

Ansamblis aktyviai dalyvauja Panevėžio miesto ir šalies renginiuose, ruošia bendrus projektus su miesto mokyklų muzikiniais kolektyvais, kankliuoja parodų atidarymų, susitikimų su žymiais žmonėmis progomis, respublikiniuose ir tarptautiniuose pedagogų seminaruose, konferencijose. „Ašarėlė" dalyvavo respublikiniuose tautinių instrumentų festivaliuose „Pievų taku“, „Senolių kanklės“, meilės ir muzikos festivalyje „Laisvės pavasaris“, 2003 m. tarptautiniame džiazo muzikos festivalyje „Jazz fontanas“, tarptautiniame vaikų ir jaunimo menų festivalyje „Mes ateinam“, 2004 m. respublikiniame tautinių instrumentų ansamblių festivalyje, skirtame prof. Prano Stepulio jubiliejui, kuriame laimėjo nominaciją už geriausią ansamblinį muzikavimą. Kolektyvas 1998 m. ir 2003 m. dalyvavo pasaulio lietuvių dainų šventėse, o 2005 m. - moksleivių dainų šventėje „Mes Laisvės vaikai“. 2007 m. muzikavo Lietuvos dainų šventėje „Būties ratu“, 2009 m. – Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė“. 2005 m. ansamblis koncertavo III respublikiniame vaikų ir jaunimo tautinių muzikos instrumentų festivalyje „Ainių sutartinė“ Vilniuje ir tarptautiniame  festivalyje „Saulės vaikai“  Šiauliuose. 2006 m. ansamblis dalyvavo VI religinės muzikos ir meno festivalyje Šv. Cecilijai paminėti, tapo LRT laidos „Mažųjų žvagždžių valanda" laureatu.

Kanklininkių ansamblio „Ašarėlė“ koncertai užsienyje: 2007 m. – Vokietijoje, 2008 m. - Ispanijoje, 2009 m. – Italijoje.

Kiti kolektyvo apdovanojimai:

2007 m. ansamblis nominuotas Lietuvos Karalienės Mortos diplomanto premija;

2011 m. - Lietuvos Karalienės Mortos laureato premija;

Diplomas už geriausiai atliktą aranžuotą kūrinį festivalyje „Groju lietuvišką pjesę“ 2006 m.;

I ir II laipsnio diplomai II respublikiniame vaikų ir jaunimo tautinių instrumentų ansamblių festivalyje – konkurse 2007m;

I vieta tarptautiniame P.Stepulio kamerinių ansamblių konkurse 2008m.;

Laureato diplomas III respublikiniame K.Biliūno tautinių muzikos instrumentų konkurse - festivalyje 2009 m;

I laipsnio diplomas IV respublikiniame vaikų ir jaunimo tautinių instrumentų festivalyje - konkurse „Tirlytis“  2010m;

II laipsnio diplomas II respublikiniame lietuviškos muzikos festivalyje - „Atlėk sakale“ 2012 m.;

Laureato diplomas respublikinio ansamblinio muzikavimo konkurse „Lietuva, aš už muziką“ 2012 m.;

II laipsnio diplomas I respublikiniame lietuviškos autorinės kanklių muzikos konkurse „Minijos vingiai“ 2014 m.;

„GRAND PRIX" diplomas 2012 m. V ir 2014 m. VI respublikiniame vaikų ir jaunimo tautinių instrumentų festivalyje - konkurse „Tirlytis“;

II laipsnio diplomas IV respublikiniame ansamblinio muzikavimo konkurse „Lietuva, aš už muziką“ 2015 m.;

Dalyvavo LRT tautinio kostiumo konkurse Vilniuje, 2015m.;

„Nominacija ryškiausiam ansambliui“ I respublikiniame ansamblinio muzikavimo konkurse Kaune, 2016 m.;

I-ojo laipsnio diplomas tarptautiniame konkurse-festivalyje „Groju lietuvišką pjesę“ Rokiškis, 2016 m.;

I ir II laipsnio diplomai VII respublikiniame vaikų ir jaunimo liaudies bei mišrių instrumentų ansamblių konkurse - festivalyje „Tirlytis“ Panevėžys, 2016 m.;

III laipsnio laureato diplomas muzikuojančių šeimų festivalyje – konkurse „Gaidų pynė“ Vilnius, 2016 m.;

II laipsnio diplomas VI respublikiniame  lietuviškos muzikos festivalyje – konkurse „Atlėk sakale“  2016 m.