Get Adobe Flash player

Planuojami projektai

2016 METAIS ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

Iš dalies projektus finansuoja Lietuvos kultūros taryba:

·        Koncertų ciklas "Sveika, muzika" 

Projektas „Sveika, muzika“ Panevėžio muzikos mokykloje vykdomas nuo 2013 metų.  Tai pirmadieninių koncertų ciklas, kuriame dalyvauja profesionalūs muzikos atlikėjai ir Panevėžio muzikos mokyklos mokiniai bei mokytojai.

Projekto tikslas – ugdyti muzikos klausytoją, kuris gebėtų klausytis, vertinti, analizuoti ir atsirinkti estetiškai vertingus įvairius muzikos žanrus.

2016 m. projektas įgyvendinamas nuo sausio 11 d. iki gegužės 21 d. ir  nuo rugsėjo 12 d. iki gruodžio 19 d.

·        VII respublikinis liaudies bei mišrių instrumentų ansamblių festivalis - konkursas  „Tirlytis“

Festivalis – konkursas  "Tirlytis" yra respublikinis ištobulintų ir tradicinių liaudies muzikos instrumentų kultūrą propaguojantis renginys Panevėžio regione, vykdomas nuo 2004 metų, kas dveji metai. Aktualus pozityviu kolektyvų konkurencingumu, skatinantis profesionaliai tobulėti, dalintis patirtimi ir repertuaru.

Projekto tikslas – aktyvinti ir tęsti kultūrinį – švietėjišką Lietuvos regionų bendradarbiavimą tarp meno ir muzikos mokyklų, bendrojo ugdymo ir vaikų bei jaunimo liaudies instrumentinės muzikos kolektyvų.

2016 m. projektas įgyvendinamas nuo sausio 11 d. iki gegužės 31 d., festivalis – konkursas vyks gegužės 21 d.

·        Etninės kultūros populiarinimo projektas „Etnokultūriniai mokymai Panevėžyje“

Projektas apima kelias veiklos sritis – liaudies dainų atlikimą, sutartinių giedojimo mokymąsi, muzikavimą liaudies instrumentais ir folklorinių šokių mokymąsi, šeimų ir vaikų supažindinimą su kalendorinėmis šventėmis, žaidimais, rateliais ir kt.

Projekto tikslas – populiarinti etninę kultūrą Panevėžio mieste, skatinti gyventojų aktyvų kultūrinį laisvalaikį, bendravimą ir bendradarbiavimą.

2016 m. projektas įgyvendinamas nuo sausio 8 d. iki gruodžio 16 d.

 

   FESTIVALIS „MOCARTO KŪRYBOS VAKARAS“ 2016-11-29 >>>

 

Iš dalies projektus finansuoja Panevėžio miesto savivaldybė:

·       Vaikų ir jaunimo  meno kolektyvo veiklos projektas „Muzikuojantis jaunimas“

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Panevėžio muzikos mokyklos styginių orkestro nariams (vaikams ir jaunimui) plėtoti meninę saviraišką, ugdyti kūrybingumą, vykdyti orkestro koncertinės programos sklaidą Panevėžio miesto bendruomenėje, šalyje. Puoselėti miesto bendruomenės, šalies kultūrines, menines bei dvasines vertybes.

·        Vaikų ir jaunimo meno kolektyvo veiklos projektas „Ašarėle, spindėk ir džiaukis“

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas jaunimo tautinės meninės saviraiškos plėtotei, kūrybingumo ugdymui ir sklaidai Panevėžio miesto bendruomenėje kultūros ir meno srityse. Puoselėti šalies kultūrines, menines, bei dvasines vertybes.