Get Adobe Flash player

Spaudoje

 
                              ****
                             ****
Lietuvos muzikų sąjungos leidinyje „Muzikos barai“ 2014 Nr. 5 - 6 spausdinamas mokytojos
Rimutės Stankuvienės straipsnis „Ką verta žinoti, dirbant su sintezatoriumi“ / 47 p. >>
                            ****
Švietimo naujienos. 2014m. gegužės 2d.
„Ką verta žinoti, dirbant su sintezatoriumi“
2014 m. balandžio 17 dieną Panevėžio muzikos mokykloje įvyko seminaras tema „Ką verta žinoti, dirbant su sintezatoriumi“.
Renginį organizavo mokyklos elektroninių klavišinių muzikos instrumentų skyriaus mokytojai: Robertas Vaclavas Sikorskis, Lina Martinkutė, Virgilijus Tichanavičius. Jiems padėjo akordeono specialybės mokytoja metodininkė Asta Vinckienė. Mokytojo metodininko R. V. Sikorskio iniciatyva 1994 metais Panevėžio muzikos mokykloje įkurtas sintezatorių skyrius šiuo seminaru pasitinka gražią 20 metų sukaktį. 
Per du dešimtmečius nueitas gražus kūrybinis kelias – išaugo, subrendo kelios muzikų laidos. Šiuolaikinis jaunimas elektronine muzika domisi, o sugebėjimas suprasti ir valdyti sparčiai tobulėjantį instrumentą paskatino organizuoti seminarą Panevėžio miesto ir rajono muzikos mokytojams. Programą sudarė dvi dalys: pirmoji teorinė, antroji – praktinė. 
Seminarą pradėjo elektroninių muzikos instrumentų ir akordeono specialybės skyriaus vedėjas mokytojas metodininkas R. V. Sikorskis. Pagrindinė pranešimo tema – „RECORD funkcijų panaudojimo galimybės“.
Mokytojas pristatymui naudojo visame pasaulyje gerai žinomos japonų firmos „Yamaha PSR-3000“ instrumentą, kuris turi pilną įrašymo sistemą, plačias muzikinių stilių bei tembrų galimybes. Visa tai atskleisti ir iliustruoti padėjo vyresniojo mokytojo V. Tichanavičiaus elektroninių muzikos instrumentų specialybės mokiniai: Rūta Norvaišaitė, Greta Jurkūnaitė ir mokytojo eksperto Vido Klišio mokinys Domantas Vilkas, kurio lumzdeliu atliktai melodijai buvo pritaikytas tinkamas sintezatoriaus akompanimentas.
Seminarą tęsė vyresnioji mokytoja L. Martinkutė. Ji supažindino su istoriniais faktais, kurie susiję su sintezatorių atsiradimu.
Nuosekliai ir detaliai apžvelgdama sintezatorių priešistorę ir istoriją, mokytoja savo pranešimą iliustravo skaidrėmis. O išsami informacija, kuri buvo pateikta padalomojoje medžiagoje, klausytojams leido susipažinti su sintezatorių atsiradimo chronologija. Seminaro antroje dalyje buvo pristatytas mokytojų L. Martinkutės, R. V. Sikorskio ir V. Tichanavičiaus sudarytas Sintezatoriaus terminologijos žodynėlis.
Daugiau nei trisdešimt terminų vaizdingai paaiškinti ir išdėstyti padalomojoje medžiagoje. Susipažinus su sintezatoriaus pagrindais, instrumento valdymu, seminaro pabaigoje, klausytojams buvo pateikta praktinė užduotis. Muzikos mokytojai turėjo galimybę patys harmonizuoti, programuoti ir perkelti į laikmenas Elenos Tolvaišienės dainą „Sveikinam žemę“. Pasibaigus renginiui, tikriausiai ne vienam klausytojui kilo minčių kaip tobulinti savo muzikavimo įgūdžius, dirbant su šiuo instrumentu. 

Rimutė STANKUVIENĖ,
Panevėžio muzikos mokyklos mokytoja metodininkė
 
Informaciniame leidinyje ,,Švietimo naujienos" 2013m. Nr.4 (326)
28 -29 pus. >> spausdinamas mokytojos Linos Martinkutės straipsnis
,,Mintys iš X jubiliejinio konkurso, vykusio Panevėžio muzikos mokykloje".