Get Adobe Flash player

Ugdymas

BENDRA UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA

2017-2018 m. m. prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2018 m. rugpjūčio 31 d.
Ugdymo procesas įgyvendinant formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas prasideda
2017 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2018 m. birželio 1 d. Mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 34 savaitės.
Ugdymo procesas vyksta pusmečiais:
I pusmečio pradžia 2017 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2017 m. gruodžio 31 d.;
II pusmečio pradžia 2018 m. sausio 1 d., pabaiga – 2018 m. birželio 1 d.
Mokiniams skiriamos atostogos:
Rudens
2017-10-30–2017-11-03
Žiemos (Kalėdų)
2017-12-27–2018-01-03
Žiemos
2018-02-19–2018-02-23
Pavasario (Velykų)
2018-04-03–2018-04-06    
Vasaros
2018-06-01 – 2018-08-31

 

Ankstyvojo ir parengiamojo muzikinio, ankstyvojo baleto programų dalyviams,
užsiėmimai vyksta mokinių Rudens, Žiemos, Pavasario atostogų metu.
Pamokos trukmė:
1 klasių mokiniams 35 min.;
individualios pamokos 1 klasės mokiniams vyksta du kartus savaitėje po 25 min.
1 klasėje, kurioje mokosi 2-3 mokiniai vienoje pamokoje, pamokos trukmė 45 min.;
2-7 klasių mokiniams pamokos trukmė 45 min.
Pamokų laikas:
Pamoka
Muzikinio ugdymo
Choreografijos ugdymo
Pamokų laikas
1 pamoka
12.35 – 13.20
14.05 – 14.50
2 pamoka
13.30 – 14.15
14.55 – 15.40
3 pamoka
14.25 – 15.10
15.45 – 16.30
4 pamoka
15.20 – 16.05
16.35 – 17.20
5 pamoka
16.15 – 17.00
17.25 – 18.10
6 pamoka
17.10 – 17.55
18.15 – 19.00
7 pamoka
18.05 – 18.50
19.05 – 19.50
8 pamoka
 
19.55 – 20.40